Kadeci na uroczystym ślubowaniu policjantów

sdr

W dniu 13 marca 2019 roku kadeci z III klasy policyjnej  mieli okazję uczestniczyć w uroczystości związanej ze złożeniem ślubowania przez młodych policjantów, która odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. To bardzo ważny moment w karierze zawodowej każdego funkcjonariusza.

Młodzi ludzie wstępujący w szeregi Policji składają ślubowanie na sztandar jednostki, powtarzając słowa z roty ślubowania, czytanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ślubują miedzy innymi „…służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”. Następnie z rąk Pana Komendanta otrzymują legitymacje policyjne i od tego momentu stają się pełnoprawnymi funkcjonariuszami Policji. Cała uroczystość odbywa się zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

Po zakończonym ślubowaniu uczniowie mieli okazję spotkać się z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Robertem Szewcem oraz pracownikami Sekcji Doboru Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy na co dzień zajmują się przyjmowaniem dokumentów od kandydatów do służby w Policji oraz czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego.

Kierownik Sekcji Doboru szczegółowo omówił wymogi formalne stawiane kandydatom, dokumenty niezbędne do złożenia podania o przyjęcie do służby w Policji oraz przebieg poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki.

 

dav dav dig dav dig dig sdr