„Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”

krajowy webinar dotacje dla rolnictwa

Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line, które odbędzie się w środę 8 lipca, o godzinie 12:00 pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”. Webinar przygotowany jest dla beneficjentów oraz rolników zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.

Tematy, które zostały  zaplanowane  do przedstawienia na webinarium to przede wszystkim projekty inwestycyjne i premiowe:

– Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);

– Restrukturyzacja małych gospodarstw;

– Premie dla młodych rolników;

– Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;

– inne tematy dotyczące danego województwa.

Szkolenie jest bezpłatne, będzie transmitowane na żywo (live-streaming) wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów z Departamentu Działań Premiowych i Departamentu Działań Inwestycyjnych, Wody Polskie.

Głównymi pomysłodawcami szkolenia w ramach prowadzonej szerokiej współpracy są: ARiMR i Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

Projekt został objęty patronatem  instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz  przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Skrótowa instrukcja obsługi aplikacji ZOOM /PDF/

 

Informacja ARiMR