Konferencja o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Łukowskiej

We wtorek 31 stycznia 2023 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie odbyła się konferencja historyczna pt. ,,Marzenia o Niepodległej Polsce” – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej. Organizatorami konferencji były: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Łukowski Dariusz Szustek. Zgromadzonych gości przywitał Władysław Karaś – członek Zarządu Powiatu. W konferencji udział wzięli posłowie na Sejm  RP Sławomir Skwarek i Krzysztof Głuchowski.

Zakres tematyczny tego spotkania z historią obejmował okres Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rozgrywających się na terenie Ziemi Łukowskiej. Zagadnienia te przybliżyli: Michał Mojski, który przedstawił referat: ,,Ziemia Łukowska w walce o wyzwolenie Polaków na tle wydarzeń Powstania Styczniowego” oraz dr Marcin Gomółka, który opowiedział o „Bitwach i potyczkach Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Łukowskiej”. Konferencji towarzyszyła wystawa planszowa pt. ,,W mundurze i w sutannie” – o ks. Stanisławie Brzósce pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. na ziemiach Królestwa Polskiego wybuchło powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy i było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku oraz intensywnej polityki rusyfikacji. Było ono największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, a także spotkało się z dużym poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Również teren Ziemi Łukowskiej był miejscem wielu ciężkich walk i potyczek powstańczych. Konferencja zorganizowana przez Muzeum była okazją do przypomnienia tego ważnego zrywu, podczas którego nasi przodkowie szli do walki z hasłem na sztandarach: „Wolność. Równość. Niepodległość”. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści Ziemi Łukowskiej, samorządowcy, historycy, regionaliści oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.