Komunikat z XXIV sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 11 marca 2021 r. o godz. 900 odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powiatowo – gminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030 obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin i Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 r.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–