Kolejne środki dla Powiatu Łukowskiego z RFRD na rok 2022

 

18 maja br. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie kolejna grupa samorządowców z terenu województwa lubelskiego podpisała umowy na dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek odebrał z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki symboliczny czek na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Nr 1311L od km 4+243 do km 7+691 odcinek Łuków – Krynka, Nr 1312L od km 5+256 do km 9+895 odcinek Celiny – Krynka, Nr 1314L od km 5+529 do km 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny (powiat łukowski).

W spotkaniu uczestniczyli poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i przedstawiciel ministra edukacji i nauki Marcin Jakóbczyk.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek zabrał głos w imieniu wszystkich samorządowców. – Chciałbym podziękować Panu wojewodzie i pracownikom LUW, którzy wkładają wiele trudu, aby nasze wnioski analizować i ocenić. Ten Fundusz jest bardzo potrzebny, dziękujemy za to, co dotychczas i prosimy o więcej. Polska samorządowa na pewno wydatkuje te środki bardzo dobrze.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Informacja/zdjęcia – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie