Kolejna inwestycja w SP ZOZ w Łukowie zakończona

W dniu 28 grudnia br. dokonano końcowego  odbioru robót inwestycji pn. „Realizacja najpilniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie”.

Dotacja na ww. zadanie została udzielona z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości 230 tys. zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie prac przygotowawczych pod zbiornik tlenu o wadze 11 t i wykonania odpowiedniej infrastruktury technicznej.

Inwestycja poprawi komfort leczenia i bezpieczeństwo pacjentów chorych na COVID-19 w zakresie terapii tlenem.