Dotacja z WFOSiGW w Lublinie dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie na zakrzewienie terenu zieleni wokół szkoły

W 2020 roku w ramach urządzania terenów zieleni na terenie Powiatu Łukowskiego zostało zrealizowane zadanie pn. „Zakrzewienie terenu zieleni wokół szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie”.

W wyniku realizacji zadania zostały osiągnięte następujące efekty: ekologiczny poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni, podniesienie estetyki terenu, stworzenie enklaw zieleni rekreacyjnej oraz rzeczowy zakupiono i posadzono sadzonki drzew i krzewów oraz roślin trawiastych.
Projekt dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Lublinie: