Kolejna inwestycja drogowa rozpoczęta

Przebudowa

Na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Świątkowa, gm. Łuków, rozpoczęły się prace budowlane wykonywane przez Powiat Łukowski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L: KM 2+673 do 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka – granica powiatu”.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną przebudowane dwa odcinki drogi powiatowej o łącznej długości ponad 3,7km, w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie tych robót, w powiązaniu z wykonaną już przebudową drogi na odcinku Wólka Świątkowa – Krynka oraz wybudowanym rondem w Krynce wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, poprawę dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych w Łukowie oraz ułatwi połączenie z sąsiednim powiatem siedleckim.

Na realizację inwestycji Powiat Łukowski pozyskał 60-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 817 423,10 zł.

Całkowita wartość realizowanego zadania opiewa na kwotę 8 026 824,51 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie. Umowny termin zakończenia realizacji zadania został określony na dzień 3 kwietnia 2024 r.