Jubileusz 50-lecia OSP Świder

14 lipca 2019 r. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdrze świętowali jubileusz  50-lecia powstania jednostki. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu Łukowskiego: Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie oraz Władysław Mika – Członek Zarządu. Wśród gości obecni byli również Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, st. bryg, Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Jan Strzyżewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łukowie, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie.

Po Mszy Św. odprawionej w miejscowej kapicy zebrani przemaszerowali na plac uroczystości. Z okazji jubileuszu sztandar OSP Świder został odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.