Uroczyste poświęcenie przebudowanej drogi Łazy-Aleksandrów

Uroczyste otwarcie drogi

We wtorek 14 lipca b.r. odbyło się uroczyste poświęcenie przebudowanej drogi  Łazy-Aleksandrów, którego inicjatorem byli mieszkańcy miejscowości Aleksandrów na czele z panem Krzysztofem Głuchowskim. Uroczystość odbyła się przy nowo-wybudowanym rondzie. Poświęcenia dokonał ks. Kanonik Andrzej Kieliszek. W ceremonii udział wzięli m.in. Starosta Dariusz Szustek i Wicestarosta Janusz Kozioł, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Ryszard Szczygieł, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, Skarbnik Powiatu Monika Wodyk-Netczuk, Komendant Komendy Powiatowe Policji Leszek Misiak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Sokół, Radny Powiatu Łukowskiego Władysław Karaś, przedstawiciele, wykonawcy i mieszkańcy Aleksandrowa.