II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

W dniu 20 maja 2023 roku na boisku LZS GRĘZOVIA w Gręzówce odbyły się II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Łukowskiego. Zawody rozegrano zgodnie z obowiązującym „Regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych”. Organizatorem zawodów byli Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gręzówce.

Zawody przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem:

O godzinie 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie II Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Wicestarosta Łukowski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie druh Janusz Kozioł. W otwarciu udział wzięły wszystkie drużyny startujące w zawodach, zaproszeni goście oraz przybyli na zawody mieszkańcy powiatu łukowskiego. W zawodach wystartowało 8 drużyn chłopięcych oraz 1 drużyna dziewcząt.

Kolejność czołowych miejsc w generalnej klasyfikacji zawodów przedstawia się następująco:

W kategorii dziewcząt

  1. MDP Świderki z wynikiem łącznym 1001,2 pkt

W kategorii chłopców

  1. MDP Gręzówka z wynikiem łącznym 1019,6 pkt
  2. MDP Świderki z wynikiem łącznym 1006,2 pkt
  3. MDP Burzec z wynikiem łącznym 989,7 pkt
  4. MDP Celiny z wynikiem łącznym 974,0 pkt
  5. MDP Wojcieszków z wynikiem łącznym 949,9 pkt
  6. MDP Trzebieszów z wynikiem łącznym 938,6 pkt
  7. MDP Dąbie z wynikiem łącznym 937,6 pkt
  8. MDP Wola Bystrzycka z wynikiem łącznym 906,9 pkt

Po odczytaniu protokołu przez sędziego głównego zawodów nastąpiła dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom zawodów. Organizatorzy zawodów zapewnili nagrody w postaci pucharów, medali oraz nagrody indywidualne dla zawodników.

 Dekoracji zwycięzców oraz wręczenia nagród dokonali:

Wicestarosta Łukowski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Łukowie dh Janusz Kozioł, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie st. kpt. Konrad Turski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Jacek Krzyszczak oraz Z-ca Wójta Gminy Wojcieszków Piotr Goławski. Fundatorami nagród był Powiat Łukowski oraz Nadleśnictwo Łuków.