Dzień Patrona – Generała Józefa Dwernickiego

W Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim, w 190. rocznicę Bitwy pod Stoczkiem, której dowodził generał Józef Dwernicki – patron Szkoły, odbyła się uroczystość – Święto Szkoły.

Tegoroczne obchody Święta Patrona były odmienne od tych, z lat ubiegłych, z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa i koniecznością zachowania bezpieczeństwa. Uczestniczyli w nich: przedstawiciele społeczności szkolnej – nauczyciele i uczniowie, gość honorowy – pan Zbigniew Nowosielski oraz członek Kapituły przyznającej tytuł Wybitnego Absolwenta – pan Mirosław Buczek.

W montażu słowno-muzycznym młodzież upamiętniła postać Patrona Szkoły – wielkiego żołnierza i Polaka – generała Józefa Dwernickiego, popularyzując zarazem patriotyzm w lokalnym środowisku oraz ideę „małych Ojczyzn”.

Od roku 2018 tradycją Dnia Patrona jest przyznawanie honorowego tytułu Wybitnego Absolwenta Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim absolwentom, którzy legitymują się wybitnym dorobkiem zawodowym, m.in. działalnością społeczną, polityczną, naukową, kulturalną, nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. W roku 2021 Kapituła uhonorowała tym mianem Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Dwernickiego (rocznik 1964) – pana Zbigniewa Nowosielskiego.

Pan Zbigniew Nowosielski – Wybitny Absolwent LO im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim to: pasjonat techniki, kolekcjoner i restaurator pojazdów zabytkowych oraz silników, konstruktor maszyn, patriota pielęgnujący etos żołnierza Armii Krajowej, harcerz i działacz społeczny; doceniony przez władze państwowe, uhonorowany wieloma odznaczeniami.

Sylwetka Wybitnego Absolwenta została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej, a młodzież z Koła Dziennikarskiego przeprowadziła wywiad z panem Zbigniewem Nowosielskim.

Uczniowie pytali o wspomnienia związane z nauką w LO w Stoczku Łukowskim.

Pan Nowosielski bardzo miło wspominał szkołę średnią. Opowiedział wiele anegdot dotyczących wydarzeń szkolnych. Z sentymentem mówił  o nauczycielach, którzy Go uczyli: matematyku Marianie Leszczyńskim, pani od fizyki – Krystynie Wróbel, wychowawcy – panu Stanisławie Dyrce. Następne pytania dotyczyły pracy zawodowej. Młodzież dowiedziała się o „dziecku” naszego Honorowego Absolwenta –  jak sam to ujął, stworzonej przez Niego Autoryzowanej  Stacji Toyota w Warszawie, uznanej za najlepszą w Polsce. Uczniowie pytali również o Biuro Rekonstrukcyjno – Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej, które zajmuje się m.in. rekonstrukcją pojazdów zabytkowych. Pan Nowosielski zainteresowaniem tym zaraził się od ojca – Henryka Nowosielskiego – żołnierza AK.

Uhonorowany absolwent opowiedział także o swojej działalności  patriotycznej i harcerskiej -pasji, którą z kolei wpoiła mu mama – Jadwiga Nowosielska.

Pan Zbigniew Nowosielski bardzo ceni współpracę z Zespołem Szkół w Stoczku Łukowskim, chce dzielić się z młodzieżą swoim doświadczeniem życiowym oraz ogromną wiedzą na temat pojazdów i ich budowy. W związku z tym zaplanowano cykl wykładów dla uczniów Technikum, które odbędą się w Szkole podczas nauki stacjonarnej.

Honorowy Wybitny Absolwent Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim pragnie żyć długo i szczęśliwie. Jego celem jest realizacja wyznaczonych przez siebie zadań. Pragnie je realizować z pasją i zaangażowaniem.

Dzień Patrona – 2021 roku przeszedł do historii Szkoły. Na pewno pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej z uwagi na przyznanie przez Kapitułę kolejnego – już czwartego tytułu Honorowego Absolwenta Szkoły, a także na szczególne warunki – ograniczenia związane z epidemią Covid – 19.

Informacja: Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim