Komunikat z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się IX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Łukowski umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej z PKS w Łukowie S.A.
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w zakresie przebudowy dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na 2019 r.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–