Coroczne spotkanie Lubelskiego Kuratora Oświaty

Dnia 4 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie odbyło się coroczne, robocze spotkanie Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz wizytatorów łukowskiego rejonu wizytatorskiego z dyrektorami szkół i placówek oświatowych mających swoje siedziby na terenie Powiatu Łukowskiego. W spotkaniu, oprócz dyrektorów szkół uczestniczyli również przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

Powiat Łukowski reprezentowany był przez Starostę Łukowskiego – Dariusza Szustka, członka Zarządu Powiatu Łukowskiego Władysława Mikę i Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie – Krzysztofa Konstantego.

W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Powiatu – Karol Ciołek, członkowie Zarządu Powiatu Włodzimierz Wolski i Wojciech Czerniec jako dyrektorzy jednostek oświatowych.

W trakcie spotkania, Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, omówiła kwestie doskonalenia i doradztwa metodycznego, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, rozwoju kompetencji kluczowych uczniów oraz możliwości korzystania przez szkoły ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej zawierającej multimedialne treści i narzędzia edukacyjne wspomagające bieżącą pracę uczniów i nauczycieli. Wystąpienie p. Elżbiety Denejko – Dyrektora Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poświęcone było kształceniu zawodowemu w szkołach ponadpodstawowych.

Jako ostatni mówca wystąpił gospodarz miejsca spotkania – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 – p. Krzysztof Okliński, który zapoznał zebranych z funkcjonowaniem kierowanej przez siebie jednostki. Przedstawił zawody, w których kształci szkoła, zaprezentował najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne i sportowe. Przybliżył zebranym realizowane w szkole branżowej kształcenie integracyjne oraz zapoznał z bazą dydaktyczną będącą w dyspozycji szkoły.

Na zakończenie spotkania P. Teresa Misiuk podziękowała wszystkim za udział i uwagę.