Budowa ronda na skrzyżowaniu tzw. Małej Obwodnicy z ul. Radzyńską

Fotorelacja z postępu prac na budowie ronda na skrzyżowaniu tzw. Małej Obwodnicy z ulicą Radzyńską.

W ramach  umowy z wykonawcą opiewającej na kwotę 4 980 310,04 zł wykonane zostaną roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej (Al. Króla Władysława Jagiełły) z drogą krajową nr 63 (ul. Radzyńska). Na skrzyżowaniu tym wybudowane zostanie rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową do przyległych posesji.