Powiat modernizuje ul. ks. J. Popiełuszki

Trwają prace remontowe obejmujące przebudowę ul. ks. J. Popiełuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Kościuszki.

W jej ramach zostaną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wykonana zostanie nowa podbudowa i ułożona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia zostanie poszerzona do 10 m, gdzie wyznaczone zostaną dwa pasy o szer. 3,50 m do ruchu pojazdów oraz dwa skrajne pasy rowerowe o szerokości 1,50 m każdy, wykonane zostaną nowe chodniki dla pieszych i zatoka postojowa oraz zamontowane zostaną nowe elementy oświetlenia ulicznego.