Brązowy Krzyż Zasługi dla Tomasza Sycha

Brązowy Krzyż Zasługi dla Tomasza Sycha.

Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale Stulecia zasłużonym członkom Związku Harcerstwa Polskiego.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan Tomasz Sych  – Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP, Radny Powiatu Łukowskiego.

Odznaczenia wręczył Sekretarz Stanu w KPRP minister Wojciech Kolarski podczas uroczystego 42. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie.

Rada i Zarząd Powiatu Łukowskiego serdecznie gratulują otrzymanego odznaczenia.

 

Fot: Tomasz Sych