Przebudowa kolejnych dróg powiatowych

tablica informacyjna-zaktualizowana

W maju br. Powiat Łukowski rozstrzygnął przetarg i podpisał umowy na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież – Wola Gułowska, Nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska – Dąbrówka i Nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka – Krzówka”.

Inwestycja jest realizowana przy współudziale finansowym państwowego funduszu celowego w kwocie 8.996.780,20 zł, otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim.

Całkowita wartość inwestycji to 16.881.474,60 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowanych łącznie ponad 12,5 km odcinków dróg powiatowych nr 1360L, 1361L i 1348L w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę istniejącego skrzyżowania dróg w miejscowości Konorzatka, na skrzyżowanie typu rondo. Wykonanie tych robót wpłynie na zwiększenie komfortu podróżowania i poprawę dostępności do ośrodków  gospodarczych i usług publicznych w gminach Adamów i Serokomla, oraz zabytkowych obiektów sakralnych w miejscowości Wola Gułowska.