25 lat Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego i Nowej Gazety Łukowskiej

W dniu 16 maja 1995 r. ukazał się pierwszy numer „Nowej Gazety Łukowskiej”, będącej organem prasowym Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J.S. Majewskiego, które w maju tegoż roku rozpoczęło swoją działalność.

W gronie Towarzystwa i Redakcji „Nowej Gazety Łukowskiej” znalazły się osoby wywodzące się z Klubu Inteligencji Katolickiej oraz kilkanaście osób z różnych zawodów, zainteresowanych historią okresu międzywojennego i czasów współczesnych. Jako lokalni patrioci wzięli się wszyscy do pracy twórczej , w wyniku której powstało lokalne czasopismo „Nowa Gazeta Łukowska”, która przez ponad 25 lat była „trybuną” wydarzeń w  Łukowie i Ziemi Łukowskiej, nawiązując do przedwojennej „Gazety Łukowskiej”, wydawanej przez Patrona gazety J.S. Majewskiego.

Z dniem 31 grudnia 2020 r. Redakcja „NGŁ” kończy działalność wydawniczą, natomiast Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J.S. Majewskiego będzie nadal funkcjonować.