XXIV Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem Armaty”

Bieg

XXIV Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty” odbył się 17 lutego 2024 roku.

Impreza zorganizowana została przy współpracy:

 • Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
 • Starostwa Powiatowego w Łukowie,
 • Clubu Weteranów Szos,
 • Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej,
 • Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim,
 • Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim,
 • Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.

Organizatorem imprezy był:

 • Ludowy Klub Sportowy „DWERNICKI” Stoczek Łukowski,
 • Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim.

Bieg objęty został patronatem:

 • Wojewody Lubelskiego,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • Starosty Łukowskiego.

Opiekę i bezpieczeństwo przy biegach zapewnili:

 • Pan Andrzej Litwin – Pogotowie Ratunkowe w Łukowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
 • Komisariat Policji w Stoczku Łukowskim

Punktualnie o godzinie 12.00 odbył się bieg główny na dystansie 10 km oraz pokazowy marsz Nordic Walking na 400 metrów dla osób powyżej 50 roku życia.

Bieg główny odbył się w następujących kategoriach:

 • open kobiet i mężczyzn w biegu głównym,
 • kobiet w kategorii wiekowych: do 35 lat, 36 – 49 lat, 50 i więcej lat,
 • mężczyzn w kategoriach wiekowych: do 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 i więcej lat.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii biegowych w biegu głównym na 10 km zostali:

 • Adam Wasilewski – open kobiet i mężczyzn w biegu głównym,
 • Kamil Woźniak – mężczyzn do 29 lat,
 • Adam Wasilewski – mężczyzn 30 – 39 lat,
 • Jacek Chruściel – mężczyzn 40 – 49 lat,
 • Mariusz Małek – mężczyzn 50 – 59 lat,
 • Tadeusz Szymanek – mężczyzn 60 i więcej lat
 • Ewa Gryboś – kobiet do 35 lat,
 • Katarzyna Stepczuk – kobiet 36 – 49 lat,
 • Renata Grzechnik – kobiet 50 i więcej lat,

Ponadto zgodnie z regulaminem imprezy nagrody otrzymali:

 • Najstarszy uczestnik biegu głównego
 • Najmłodszy uczestnik biegu głównego
 • Najszybszy mieszkaniec ziemi stoczkowskiej

Łącznie w XXIV Ogólnopolskim Biegu „Grzmią pod Stoczkiem armaty” udział wzięło 120 zawodników. Na zakończenie imprezy głos zabrał Pan Marcin Sentkiewicz – Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, który podziękował wszystkim gościom za przybycie zaś organizatorom za udzieloną pomoc przy organizacji biegów. XXIV Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty” to impreza z tradycją, która na trwałe wpisana jest w kalendarz imprez biegowych organizowanych w Polsce. Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty” jest imprezą nie tylko sportowo – rekreacyjną, ale również jest elementem promocyjnym miasta, powiatu oraz całego województwa lubelskiego. W ramach promocji województwa lubelskiego w trakcie trwania imprezy, prowadzący kilkakrotnie informował o udzielonym patronacie. Ponadto we wszystkim materiałach dotyczących biegu (plakat, zaproszenia, komunikat końcowy) umieszczone zostały logo instytucji, które objęły patronat nad XXIV Ogólnopolskim Biegiem „Grzmią pod Stoczkiem armaty”.

Informacja:  Zbigniew Drosio – Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim