Wyrazy wdzięczności

Dzień Pielęgniarki

Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym składamy wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia
i zaangażowania pracę.

Życzymy, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.

Zarząd Powiatu Łukowskiego