Nabór wniosków na grant z Ambasady Japonii

Nabór wniosków na grant z Ambasady Japonii

Ambasada Japonii w Polsce ogłosiła nabór wniosków – „Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects GGP”. Termin składania wniosków wyznaczono na dzień 11 maja 2023 roku. Działania projektowe mogą być skierowane między innymi do udzodźców.

Ogólne założenia:

  1. Projekty dotyczące rozwoju społeczno – gospodarczego np. podstawowa opieka zdrowotna, opieka społeczna, ochrona środowiska itp.
  2. Projekty mające na celu poprawę bytu osób na podstawowym poziomie.
  3. Małe Projekty (poniżej 10 milionów jenów, co odpowiada ok. 314,000 zł.)

Bliższe informacji można uzyskać od przedstawiciela UNHCR w Lublinie – p. Kamila Raczyńskiego tel. 600 735 511.

 

Informacja: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie