Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki Konkurs Ofert

Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej pn. “Powierzenie w 2023 r. organizacjom pozarządowym prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łukowskiego w miejscowościach Adamów i Stoczek Łukowski”.

Uchwała

Załącznik

 

Uchwala_ZP_278_680_2022

 

Uchwala_ZP_278_680_2022_zal