Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie

27 listopada br. w strażnicy OSP Radoryż Kościelny odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, w którym uczestniczyli: Zarząd Powiatu Łukowskiego z Dariuszem Szustkiem Starostą Łukowskim na czele, Krzysztof Gajowy Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łukowskiego, Jerzy Siwiec Sekretarz Powiatu, mł. insp. Marek Lubański Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie oraz Wójtowie Gmin z terenu powiatu.

Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację pożarową powiatu, podsumowano działalność ratowniczo – gaśniczą i szkoleniową za okres trzech kwartałów bieżącego roku. Jednym z ważniejszym punktów zebrania było przekazanie przez Zarząd Powiatu Łukowskiego sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków zakupionego przez Powiatu Łukowski dla 11 jednostek OSP, które w roku bieżącym obchodzi jubileusze swojej działalności lub przeżywały inne ważne wydarzenie, np. przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.