Wakacyjne staże zawodowe uczniów ZS nr 2

Wakacyjne staże zawodowe uczniów ZS nr 2

Uczniowie Technikum nr 2 nie próżnowali w czasie wakacji i zdobywali nowe doświadczenia podczas płatnych staży zawodowych.

14 adeptów hotelarstwa i 10 kelnerstwa odbywało staż w czterogwiazdkowych hotelach w Lublinie. Przyszli hotelarze i kelnerzy z bliska przyglądali się pracy poszczególnych działów obiektu noclegowego. Młodzież, pod kierunkiem doświadczonych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej, wykonywała zadania związane z funkcjonowaniem hotelu zdobywając doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

Szansę na odbycie płatnego stażu zawodowego wykorzystało też 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Swoją wiedzę o odnawialnych źródłach energii poszerzali w jednej z łukowskich firm. Mieli też możliwość zastosowania teorii w praktyce, gdyż pracowali obok profesjonalistów podczas montażu urządzeń i nowoczesnych systemów przetwarzających energię czerpaną z natury na energię elektryczną i cieplną.

Równolegle ze stażami uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 odbywali płatne wakacyjne praktyki zawodowe u pracodawcy. Sześciu uczniów kształcących się w zawodzie kucharz pracowało w zakładzie gastronomicznym na terenie Łukowa.

Celem płatnych staży i praktyk zawodowych było umożliwienie uczniom zdobycia wymaganych przez pracodawców dodatkowych umiejętności praktycznych i nabycie kompetencji, których nie obejmuje podstawa programowa oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w kierunkach, w których się kształcą.

Przedsięwzięcie było realizowane  w ramach projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

 

Informacja: Zespół Szkół nr 2 w Łukowie