Uroczyste zakończenie inwestycji na Małej Obwodnicy Łukowa

Uroczyste Zakończenie inwestycji

W dniu 4 listopada br. odbyło się oficjalne zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa ronda na DK 63 ulica Radzyńska oraz przebudowa ulicy Popiełuszki i ulicy Przemysłowej w Łukowie”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji to prawie 15 mln zł. Powiatowa inwestycja w infrastrukturę drogową zrealizowana została na terenie Miasta Łuków.