Szkolenie o dzieciach i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie o dzieciach i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W dn. 27 listopada 2021 r. Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej we współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie zorganizowała zajęcia „Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a metoda harcerska.” Szkolenie jako wolontariuszka prowadziła phm. Magdalena Mojska-Sadowska, która pracuje w roli psychologa i pedagoga specjalnego w tej placówce.

Kadra instruktorska z Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Stoczka Łukowskiego, Starych Kobiałek, Woli Osowińskiej, Woli Chomejowej, Adamowa miała szansę zdobyć wiedzę, jak wspierać w rozwoju w drużynie harcerskiej (i nie tylko) dzieci, które wymagają szczególnego podejścia i uwagi. Dyskutowała o autyzmie (także zespole Aspergera), mutyzmie wybiórczym, niepełnosprawności intelektualnej, integracji sensorycznej… Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami, charakterystycznymi dla harcerstwa. Towarzyszyło mu przekonanie, że warto motywować do doskonalenia podopiecznych w całej ich różnorodności. Wielobarwność i złożoność ludzi, z którymi stykamy się w procesie wychowawczym, może stać się niezwykłym atutem.

Warsztaty doszły do skutku dzięki wsparciu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie i pani dyrektor, Elżbiety Dejryng-Pogonowskiej oraz dzięki phm. Magdalenie Mojskiej-Sadowskiej. Możliwość odwiedzenia tej placówki oraz skorzystania z doświadczenia pracowników okazała się nieoceniona.

 

Informacja: phm. Magdalena Czerska-Sadło – Zastępczyni Komendanta Hufca ZHP Łuków