Komunikat z XXXIII sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 10:00 odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Łukowskiego. Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania przebudów dróg    powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2021, zmienioną uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/255/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania przebudów dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2021.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Przewodniczący Rady – Karol Ciołek–