Środki z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W dniu 6 lipca 2020 r. Powiat Łukowski podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie umowę o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Realizacją Programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. W ramach powyższego Programu udało się  pozyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 162 297,46 zł. na realizację następujących projektów :

  1. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Wojcieszków, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Wojcieszków o windę dla osób niepełnosprawnych”. Realizatorem projektu jest Gmina Wojcieszków. Koszt całkowity projektu 213 707,04 zł w tym: 138 909,58 zł udział własny, 74 797,46 zł środki PFRON.
  2. „Program wyrównywania różnic między regionami III- zakup samochodu dla WTZ w Łukowie”. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji OPP” w Łukowie. Koszt całkowity projektu 125 000 zł w tym: 37 500 zł udział własny, 87 500 zł środki PFRON.

W związku z powyższym w dniu 28.08.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie  podpisano umowy o realizację zadań, pomiędzy Powiatem Łukowskim a Stowarzyszeniem „ Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji OPP” w Łukowie oraz pomiędzy Powiatem Łukowskim a Gminą Wojcieszków.