Komunikat z XVII sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
 • w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej i stypendiów naukowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków nawałnic.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XV/172/2020 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania remontów dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2020.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2020 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 • Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Nadzór Wodny w Garwolinie,
 • Nadzór Wodny w Radzyniu Podlaskim,
 • Nadzór Wodny w Łukowie
 • Nadzór Wodny w Mińsku Mazowieckim,
 • Nadzór Wodny w Siedlcach
 • informację o działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie na terenie powiatu łukowskiego w 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–