Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

W dniach 18-19 września 2019 r. odbywały się konsultacje projektu zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji /PDF/