Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Z inicjatywy Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka w dniu 14 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu łukowskiego.

Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

PREZENTACJA PROGRAMU