Modernizacja boisk sportowych przy „Medyku” w Łukowie zakończona

W dniu 13 lipca 2021 roku na obiektach Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie przy ul. Kryńskiego, w którym mieści się również IV LO im. Jana Pawła II, dokonano odbioru  zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP – MSZ im. J. Korczaka w Łukowie”.

Obiekt, który przez wiele lat nie nadawał się do użytku nabrał nowego wyglądu.

Koszt inwestycji wyniósł 805 564,80 zł.

Wykonawcą robót była firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz.

Zadanie było współfinansowane ze środków finansowych Powiatu Łukowskiego. W ramach dofinansowania do przedmiotowej inwestycji Powiat Łukowski udzielił samorządowi województwa lubelskiego pomocy finansowej w wysokości  250.000,00 zł.