Samorządowcy wesprą łukowski szpital

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka z wójtami i burmistrzami z terenu Powiatu Łukowskiego, z udziałem Pana Mariusza Furlepy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie oraz Pani Elżbiety Poddębniak Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie.

Na wstępie Starosta Łukowski poinformował, iż Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu podjął Uchwałę dotyczącą wsparcia finansowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w wysokości 450 000 zł z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem. W dalszej części spotkania zebrani zapoznali się z informacją dotyczącą stanu epidemiologicznego powiatu oraz przygotowania służby zdrowia do przeciwdziałania COVID – 19. Z informacji przedstawionych przez Dyrektora SP ZOZ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynika, że mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpieczni. Obecni na spotkaniu Wójtowie i Burmistrzowie zadeklarowali, że samorządy gminne również wesprą finansowo łukowski szpital.