Stanowisko Starosty Łukowskiego w sprawie Dużej obwodnicy Łukowa

W dniu 11 marca 2020 r. Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Radny Powiatu Łukowskiego Władysław Karaś oraz Poseł na Sejm RP Przemysław Czarnek odbyli spotkanie z  Panem Tomaszem Żuchowskim – Dyrektorem Generalnym Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w sprawie budowy i przebiegu planowanej obwodnicy Łukowa.

W wyniku ustaleń Starosta Łukowski wystąpił z pismem do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka, przedstawiając planowany przebieg tzw. „Dużej obwodnicy Łukowa”.

Treść pisma skierowanego do Ministra Infrastruktury w załączeniu /PDF/