Rządowy Program Odbudowy Zabytków – warsztaty szkoleniowe

warsztaty szkoleniowe

W dniu 21 sierpnia br. Powiat Łukowski zorganizował warsztaty szkoleniowe dla wszystkich Beneficjentów Programu jako jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu oraz Beneficjentów dotacji, których obiekty uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Warsztaty przeprowadził Pan Michał Mączka – Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych Biuro Relacji Społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem spotkania było przekazanie niezbędnych informacji i wskazówek, jak prawidłowo przeprowadzić proces inwestycyjny w ramach RPOZ.