Realizacja inwestycji w Stoczku Łukowskim zbliża się ku końcowi

Realizacja inwestycji w Stoczku Łukowskim zbliża się ku końcowi

Na chwilę obecną trwają prace wykończeniowe. Wewnątrz budynku zamontowana została stolarka drzwiowa, kończone są okładziny ścienne i prace malarskie. Trwa wykańczanie posadzek i montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych. Na zewnątrz powstaje wyprawa elewacyjna i roboty związane z zagospodarowaniem terenu: dojścia, dojazdy i parkingi, oświetlenie terenu oraz pielęgnacja zieleni.

Prace budowlane zainaugurowano w I kwartale 2021 roku. Zadanie swoim zakresem obejmuje trzykondygnacyjny budynek wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Zgodnie z planami w budynku będą znajdowały się:

  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • Zespół Ratownictwa Medycznego,
  • Rehabilitacja,
  • Apteka
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wartość inwestycji stanowi kwotę 5,4 mln zł sfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany termin odbioru robót to II kwartał br.

Inwestycja w Stoczku Łukowskim oraz budowa Poradni POZ w Wojcieszkowie są kolejnym etapem modernizacji budynków Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzących w strukturę organizacyjną SPZOZ w Łukowie.