Przekazanie promes w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

25 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się wręczenie promes przedstawicielom samorządów Powiatu Łukowskiego w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Wysokość dofinansowania:

  • Gmina Wojcieszków – 2 000 000 zł – Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Burzec i Wólka Domaszewska
  • Gmina Serokomla – 1 999 000 zł – Przebudowa dróg wewnętrznych w Charlejowie
  • Powiat Łukowski – 1 960 000 zł – Remont drogi powiatowej Zagoździe – Niedźwiadka
  • Gmina Stanin – 1 380 000 zł – Przebudowa dróg w miejscowościach: Niedźwiadka i Kosuty
  • Gmina Stanin – 1 372 000 zł – Przebudowa dróg w miejscowościach: Kopina, Kierzków, Jeleniec i Stara Gąska
  • Gmina Stoczek Łukowski – 1 176 000 zł – Przebudowa drogi gminnej w Zgórznicy