Przebudowa kolejnych dróg powiatowych

Przebudowa dróg

Powiat Łukowski realizuje inwestycję drogową obejmującą obszary miejscowości: Świdry, Malcanów, Jadwisin oraz Dminin. Na realizację projektu Powiat Łukowski pozyskał 60% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.674.738,11 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 16.124.563,53 zł. W ramach inwestycji zostaną przebudowane, zmodernizowane i poszerzone odcinki dróg o łącznej długości ponad 10 km.

Zakończenie robót zaplanowane jest na 7 kwietnia 2024 r.