Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L

Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L

W listopadzie br. Powiat Łukowski podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego, w ramach którego otrzyma wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L”.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru poprzez poprawę dostępności do drogi wojewódzkiej nr 807 i ośrodków gospodarczych w gminach Wola Mysłowska i Stanin. Efektem planowanej operacji będzie przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 1332L o łącznej długości 5,45 km.

Inwestycja będzie realizowana przy współudziale finansowym Unii Europejskiej w wysokości ponad 2,5 mln. zł. Całkowita wartość projektu to 5 mln. zł.