Przebudowa drogi powiatowej 1304L

Przebudowa drogi powiatowej

Powiat Łukowski rozpoczął realizację kolejnej inwestycji drogowej, na którą pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudową objęty zostanie ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1304L usytuowany pomiędzy miejscowościami Wólka Różańska i Zabiele gm. Stoczek Łukowski. Droga w tym miejscu zostanie poszerzona do szerokości 6 m i zyska nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wartość realizowanego zadania opiewa na kwotę 3 570 643,20 zł. 70% tej kwoty zostanie pokryte ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą część sfinansują wspólnie Powiat Łukowski i Gmina Stoczek Łukowski.