Przebudowa dróg powiatowych na liście zadań do dofinansowania

W związku z informacją uzyskaną z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, informujemy że zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1304L km 0+327 – 5+500 odcinek Zabiele – Wólka Różańska, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1312L: KM 2+000 – 5+256 odcinek Popławy – Celiny, KM 15+012 – 18+041 odcinek droga krajowa nr 63 – Gręzówka i KM 22+825 – 23+145 odcinek Ławki – Łuków, przebudowa dróg powiatowych: nr 1326L KM 1+020 – 4+790 w miejscowości Baczków i nr 1324L KM 8+700 – 9+615 w miejscowości Ciechomin, zostały umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 roku.