Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Adres:
ul. Doktora A.Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

telefon: (025) 798 20 00-9
fax. (025) 798 26 03
internet: www.spzoz.lukow.pl
e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl