1. Jednostki oświatowe
  • Powiatowy Zespół Oświatowy
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie
  • Zespół Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie
  • Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim
  • Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym
  • Zespół Placówek w Łukowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie
 2. Jednostki organizacyjne służby zdrowia
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 3. Jednostki upowszechniania kultury
  • Muzeum Regionalne w Łukowie
  • Muzeum Henryka Sienkiewicza
 4. Jednostki Pomocy Społecznej wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
  • Domy Pomocy Społecznej
   • Dom Pomocy Społecznej w Łukowie
   • Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Adamowie
  • Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim
  • Powiatowy Ośrodek Wsparcia “PRZYLĄDEK” w Łukowie
  • Specjalny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie
  • Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie
 5. Zarząd Dróg Powiatowych
 6. Powiatowy Urząd Pracy
 7. PKS w Łukowie