Powiat Łukowski wśród Liderów Inwestorów Samorządowych!

Powiat Łukowski zajął 7. miejsce w rankingu “Wydatki inwestycyjne samorządów” wśród 314 powiatów w Polsce.

W wydarzeniu Powiat Łukowski reprezentował Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, Członek Zarządu Powiatu Władysław Karaś oraz Skarbnik Powiatu Monika Wodyk-Netczuk.

Ranking powstał w ramach współpracy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Badacze tej placówki próbują regularnie odpowiadać na zasadnicze pytania związane z kondycją polskiego samorządu terytorialnego. Ranking stanowi więc wynik rzetelnej, naukowej pracy i pozwala obiektywnie stwierdzić, czy danej jednostce udaje się prowadzić działania prowadzące ku rozwojowi, czy wręcz przeciwnie.

W rankingu inwestycyjnym samorządów Powiat Łukowski  pnie się do góry od kilku lat. Trzy lata temu zajmował 67. miejsce. Potem udało się „awansować” już na pozycję 35. W ubiegłym roku nasz powiat zajmował 17 miejsce, natomiast w tym roku dotarliśmy do pierwszej dziesiątki, zajmując 7 miejsce.

Jak widać, Powiat Łukowski sukcesywnie się rozwija.

Władze Powiatu starają się o każdą złotówkę w związku z czym nasz powiat przejawia dużą aktywność w aplikowaniu o środki finansowe, czego efektem są licznie zrealizowane inwestycje, m.in. w infrastrukturę drogową, inwestycje w oświatę czy ochronę zdrowia. W latach 2020-2022 Powiat pozyskał dochody majątkowe  w kwotach – 2020 r. ponad 45 mln, 2021 r.  ponad 36 mln, 2022 r.  ponad 60 mln. Znaczące dla realizacji zadań inwestycyjnych były dotacje pochodzące z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wśród pozyskanych środków krajowych wymienić można przede wszystkim Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, w tym bezzwrotne środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, budżet państwa i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki majątkowe w latach 2020-2022 sukcesywnie wzrastały z ponad 41 mln w 2020 r. do 60 mln w 2021 r. i 82 mln w 2022 r.

Zrealizowane wydatki majątkowe w znacznym stopniu finansowane były ze środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych a także zabezpieczone były wkładem własnym Powiatu.