Podsumowanie powiatowego konkursu „Pierwsza pomoc”

W dniu 26.04.2021r. Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, działając we współpracy ze Starostwem Powiatowym, zorganizowała Konkurs Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Studium.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zmagania konkursowe odbyły się w formie zdalnej. Uczestnicy rozwiązywali test w aplikacji Quizizz składający się z 30 pytań obejmujących zakres programowy przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Do konkursu przystąpiło 64 uczniów z czterech ponadpodstawowych szkół powiatu łukowskiego:

– IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie,
– Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie,
– Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,
– Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej uwzględniały ilość uzyskanych punktów (wartość procentowa) oraz przy równorzędnych wynikach – czas rozwiązania testu.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Marcel Warowny – 100% poprawnych odpowiedzi;
II miejsce: Maciej Ptasiński – 97% poprawnych odpowiedzi;
III miejsce: Aleksandra Osiak – 93% poprawnych odpowiedzi.

Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu (akcesoria komputerowe i sprzęt audio) jest Starostwo Powiatowe w Łukowie.
Po odbiór nagród zapraszamy indywidualnie, do sekretariatu szkoły od dnia 4 maja 2021r.

W klasyfikacji szkół o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego laureatami są:
I miejsce: Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Reymonta w Łukowie,
II miejsce: IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła w Łukowie,
III miejsce: Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
Gratulujemy!

Organizatorzy Konkursu Pierwszej Pomocy składają serdeczne podziękowania
Panu Dariuszowi Szustkowi Staroście Powiatu Łukowskiego za ufundowanie nagród. Nauczycielom: Panu Januszowi Ziomkowi z IV LO w Łukowie, Pani Agnieszce Kołodziej z Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Pani Renacie Wawryniuk z Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie, Panu Andrzejowi Panaszowi z Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.

Duże zainteresowanie I edycją skłania organizatorów do podjęcia działań zmierzających do cyklicznej organizacji tego konkursu. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, w kolejnych latach zmagania konkursowe zostaną poszerzone o działania praktyczne z zakresu pierwszej pomocy.
Już dziś zapraszamy do kontynuacji tej cennej idei propagowania wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego w naszym społeczeństwie.

Informacja: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie