Podsumowanie Eliminacji Powiatowych Turnieju Motoryzacyjnego

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łukowskiego, organizowane przez Powiatową Komendę Policji w Łukowie oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie.

W turnieju wzięło udział 5 drużyn reprezentowanych przez 3 szkoły ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łukowskiego.

Po przywitaniu uczestników turnieju oraz przybyłych gości przez nadkom. Krzysztofa Golbę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie Anna Pietrzak.

 Turniej rozgrywany był w trzech częściach;

  1. Część teoretyczna – test;
  2. Część praktyczna:

– jazda motorowerem po torze przeszkód,

– jazda samochodem z tzw. „talerzem Stwearta”;

  1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwycięzcami turnieju zostali:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie  (Mateusz Kot, Jakub Socha, Jakub Mitura)

II miejsce – Zespół Szkół nr 3 im. W. St. Reymonta w Łukowie – drużyna 2 (Mateusz Komorek, Łukasz Leszczyński, Albert Szczygielski)

III miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie – drużyna 2  (Rafał Łukasik, Mateusz Wielgosz, Marcin Cichosz)

Najlepszy wynik indywidualnie w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskał Jakub Mitura z I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie.

Nagrody ufundowali:

– Starostwo Powiatowe w Łukowie

– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

Zwycięska drużyna z I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie będzie reprezentowała Powiat Łukowski w eliminacjach wojewódzkich turnieju, które odbędą się w Chełmie.