Otwarcie drogi powiatowej w Szaniawach

Otwarcie drogi powiatowej w Szaniawach

Podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu Łukowskiego dnia 9 września br. odbyło się oficjalne otwarcie i poświecenie drogi powiatowej w Szaniawach.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318L Trzebieszów – Strzyżew – Aleksandrów została wykonana na ponad 6 kilometrowym odcinku biegnącym od Trzebieszowa do miejscowości Szaniawy Matysy. W ramach zadania poszerzono drogę do 7m oraz ułożono nową nawierzchnię, a na ponad dwukilometrowym odcinku wykonano chodnik dla pieszych.

Wartość wykonanych robót budowlanych opiewa na kwotę 7 566 072,74 zł. 70% tej kwoty pokrywa dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą część finansują wspólnie Powiat Łukowski i Gmina Trzebieszów.