Ogólnopolskie konkursy OSP w Toruniu

Ogólnopolskie konkursy OSP w Toruniu

W dniach 17-19 września w Toruniu odbyło się spotkanie kronikarzy i laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych.

Na XV Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa oraz na XXVII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” zgłoszono 52 prace w tym: albumy, opracowania, monografie, prace popularnonaukowe oraz licencjackie i dyplomowe. Oceny zgłoszonych prac dokonało jury pod przewodnictwem dr Janusza Gmitruka. Z powiatu łukowskiego wyróżniona została publikacja Tadeusza Osińskiego „Jubileusz 100-lecia straży pożarnej w Adamowie”.

W niedzielę 19 września w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, po sesji historycznej, odbyło się wręczenie nagród i dyplomów.