Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego

Transport

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025r.

 1. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1, w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1343 z późn. zm.).
 2.  Nazwa i adres właściwego organizatora:
  Powiat Łukowski
  Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1343 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
  a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe;
  b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Łukowskiego, dla której Powiat Łukowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
 • 1 część na 34 liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej
 • 2 część na 3 liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

(Wykaz linii komunikacyjnych w załączeniu – zał. 1) /PDF/

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: Nie wcześniej niż 11 grudnia 2024 r.
 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 1 rok
 1. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.